Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Charakter studiów

Absolwenci studiów podyplomowych tej specjalności uzyskują wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 roku nr 109, poz. 704 z późn. zm.) od 1.07.2013 r. w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, począwszy od starszego inspektora do głównego specjalisty włącznie.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków działalności gospodarczej (obsługujących firmy produkcyjne z wielu branż takich jak: przemysł drzewny, maszynowy, elektromaszynowy, przemysł spożywczy, służby mundurowe, ochrona zdrowia), oraz specjalistów m. in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wykładowcy dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym, a ich praca podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.

Cel studiów i zakres tematyczny

Słuchacze tego kierunku zdobywają wiedzę na temat zasad zarządzania BHP, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001 oraz środowiskiem według normy serii ISO 14000, metody poprawy warunków pracy, prawna pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i fizjologii pracy, identyfikacji zagrożeń  i oceny ryzyka zawodowego, prowadzenia postępowania powypadkowego, badania zdarzeń  wypadkowych i chorób zawodowych.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

 • Elementy prawa pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Organizacja i metody pracy służby bhp
 • Choroby zawodowe
 • Organizacja i metodyka szkoleń z zakresu bhp
 • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne środowiska pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Podstawy ergonomia i fizjologia pracy
 • Psychologia pracy – 8 godzin
 • Organizacja systemu ratownictwa oraz pierwsza pomoc przedlekarska
 • Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnień  programowych:

– Ocena ryzyka zawodowego

– Organizacja i metodyka szkoleń  z zakresu bhp

Adresaci studiów

Studia adresowane są zarówno do osób, które posiadają doświadczenie zawodowe w pracy  w służbie bhp, jak i tych osób, które dopiero zamierzają związać się zawodowo z tą specjalnością. Program studiów skonstruowany jest w taki sposób aby usatysfakcjonować obie grupy odbiorców.

Co zyskujesz

Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 1997 r., Nr 109, poz. 704 zm., Dz. U. z 2004 r., Nr 246, poz. 2468)).

Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu BHP. Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z BHP. Daje możliwości nabycia umiejętności praktycznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Organizacja studiów:

Czas trwania: 2 semestry (190 godzin zajęć)
Tryb studiów: tradycyjny (10 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3500 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów,

portfolio,
rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl