Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy
18 grudnia 2017

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ

CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w … Więcej

22 sierpnia 2017

FIZYKA DLA NAUCZYCIELI

CHARAKTER STUDIÓW: Studia Podyplomowe Fizyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. fizyki … Więcej

11 sierpnia 2017

BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI

Charakter studiów Studia Podyplomowe Biologia dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. biologii … Więcej

10 sierpnia 2017

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Charakter studiów Absolwenci studiów podyplomowych tej specjalności uzyskują wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w … Więcej

10 sierpnia 2017

NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI

Charakter studiów Studia podyplomowe Technika i plastyka są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnych przedmiotów tj. techniki … Więcej