Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Kierunki studiów w Brodnicy
10 sierpnia 2017

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe Doradztwo edukacyjno-zawodowe mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego w … Więcej

2 sierpnia 2017

Organizacja i zarządzanie w oświacie

CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe  Organizacja i zarządzanie w oświacie mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 … Więcej

2 sierpnia 2017

Tyflopedagogika

CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe Tyflopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu … Więcej

2 sierpnia 2017

Diagnoza i terapia pedagogiczna

CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 … Więcej