Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy
2 sierpnia 2017

Tyflopedagogika

CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe Tyflopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu … Więcej

2 sierpnia 2017

Diagnoza i terapia pedagogiczna

CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 … Więcej

2 sierpnia 2017

Surdopedagogika

CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe Surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny –  nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu … Więcej

2 sierpnia 2017

Resocjalizacja z socjoterapią

CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe Resocjalizacja z socjoterapią mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje  w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do … Więcej

2 sierpnia 2017

Przygotowanie pedagogiczne

 CHARAKTER STUDIÓW Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z … Więcej