Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

FIZYKA DLA NAUCZYCIELI

CHARAKTER STUDIÓW:

Studia Podyplomowe Fizyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. fizyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimanazjalnych, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY:

Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania fizyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę fizyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni fizycznej i wykorzystania doświadczeń fizycznych w procesie nauczania.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW:

 

  • Fizyka
  • Dydaktyka fizyki
  • Elementy matematyki
  • Laboratorium z fizyki
  • Nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne
  • Wykorzystanie komputera w nauczaniu fizyki
  • Organizacja pracowni fizycznej
  • Fizyka współczesna i jej zastosowanie
  • Elementy astrofizyki i astronomii

 

 

ADRESACI STUDIÓW:

 

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają uzupełnić swoją wiedzę z zakresu fizyki, powiększyć kwalifikacje pomocne w uzyskiwaniu prawa do nauczania fizyki jako drugiego przedmiotu.  Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

 

CO ZYSKUJESZ?

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Fizyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (15 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3500 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, portfolio, rozmowa dyplomowa

Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl