Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Neurodydaktyka

Charakter studiów

Studia podyplomowe Neurodydaktyka mają charakter doskonalący. W ramach studiów podyplomowych słuchacze poznają tajniki skutecznego projektowania i prowadzenia zajęć w taki sposób, aby lekcje w szkole mogły wypełnić misję rozwijania mózgu i wykorzystania potencjału ucznia.

Cel i zakres tematyczny

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi; zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem; poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co hamuje proces uczenia się); zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się; stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów; podczas zajęć słuchacze zdobędą umiejętność stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej. Przeprowadzenie własnej analizy biostrukturalnej, a również wykorzystanie analizy biostrukturalnej w procesach zarządzania uczniem, procesem oświatowym, nowatorskich technikach nauczania i koncentracji.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

 • Podstawy neurodydaktyki
 • Neurometodyka – metody nauczania przyjazne mózgowi
 • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
 • Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów z elementami psychologii poznawczej
 • Trening kreatywności
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Terapia biofeedback
 • Procesy pamięciowe a różnorodność i zmiana
 • Technologia w neurodydaktyce
 • Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
 • Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora
 • Trening interpersonalny
 • Analiza biostrukturalna – Struktogram

Adresaci studiów

Nauczyciele każdego szczebla edukacji dzieci i młodzieży m.in. wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, a także, logopedzi, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawcy pracujący w żłobkach, pedagodzy specjalni, psycholodzy, nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, reedukacyjne, ale również ci, którzy pracują z uczniami zdolnymi.

Ponadto studia polecane są szkoleniowcom, tutorom, trenerom rozwoju osobistego oraz wszystkim osobom zainteresowanym nowym modelem szkoły i edukacji.

Co zyskujesz

Poznajesz zasady metodyki przyjaznej mózgowi i organizacji procesu edukacyjnego, który nie niszczy motywacji z jaką uczniowie przychodzą do szkoły. Nauczysz się planować lekcje i dobierać materiał dydaktyczny ułatwiający zapamiętywanie.

Organizacja studiów:

Czas trwania: 2 semestry (180 godzin zajęć)
Tryb studiów: tradycyjny (9 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 20 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3200 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów:
Opracowanie materiałów dydaktycznych lub formy zajęć wykorzystującej wnioski płynące z badań nad mózgiem.
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl