Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku