Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Podziękowanie za współpracę Władz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy