Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku