Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Polityka prywatności

Korzystnie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE PODSTAWOWE

Właścicielem serwisu www.es-edukacja.pl jest Firma Szkoleniowo – Usługowa Elżbieta Sobiech, 87-313 Brzozie 261, NIP 877-113-27-03
Serwis www.es-edukacja.pl nie gromadzi żadnych danych użytkowników odwiedzających i przeglądających stronę, ponieważ nie wymaga logowania.

ZASADY PRYWATNOŚCI W TRAKCIE REJESTRACJI NA SZKOLENIE LUB WYSYŁANIA FORMULARZA REJESTRACJI WSTĘPNEJ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Administrator serwisu – Firma Szkoleniowo – Usługowa Elżbieta Sobiech gromadzi dane osób, które zgłaszają się na szkolenie za pośrednictwem formularza rejestracji oraz dokonują rejestracji wstępnej na studia podyplomowe.

W momencie wypełnienia zgłoszenia na szkolenie lub formularza rejestracji wstępnej, Zgłaszający:

 1. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Szkoleniowo – Usługową Elżbieta Sobiech , 87-313 Brzozie 261, NIP 877-113-27-03 właściciela serwisu www.es-dukacja.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie zgłoszenia na szkolenie lub wysłanie formularza rejestracji wstępnej na studia podyplomowe, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: biuro@es-edukacja.pl
 2. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Firmy Szkoleniowo – Usługowej Elżbieta Sobiech, (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie Zgłaszającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu zgłoszenia.

W czasie korzystania z Serwisu, przy dokonywaniu zapisów na szkolenie, lub rejestracji wstępnej na studia podyplomowe organizowane lub współorganizowane przez Firmę Szkoleniowo – Usługową Elżbieta Sobiech, wymagane może być podanie danych osobowych użytkownika, w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail.

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych będzie obligatoryjne.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie przez Firmę Szkoleniowo – Usługową Elżbieta Sobiech i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim.

Firma Szkoleniowo – Usługowa Elżbieta Sobiech może wykorzystywać adres e-mail użytkownika oraz jego imię do przesyłania mu newsletterów, informacji o zbliżających się szkoleniach lub innych wydarzeniach, kierowania ofert handlowych oraz każdej innej komunikacji, związanej z wykonywaną przez Firmę Szkoleniowo – Usługową Elżbieta Sobiech działalnością. Wiadomości te mogą mieć postać wiadomości wysyłanych niezapowiedzianie.

Jeżeli Firma Szkoleniowo – Usługowa Elżbieta Sobiech będzie korzystała z usług wyspecjalizowanego podmiotu w celach marketingowych lub szkoleniowych, adres e-mail użytkownika oraz jego imię mogą zostać przekazane temu podmiotowi trzeciemu, na następujących warunkach:
– dane będą wykorzystywane jedynie na potrzeby wykonania zlecenia powierzonego przez Firmę Szkoleniowo – Usługową Elżbieta Sobiech;
– po wykonaniu zlecenia dane zostaną natychmiast usunięte z baz danych usługobiorcy;
– usługobiorca nie będzie miał uprawnienia do przekazywania danych komukolwiek, niezależnie od formy i celu przekazania;

Wizerunek uczestnika może zostać wykorzystany w materiałach marketingowych wykonywanych na zlecenie Firmy Szkoleniowo – Usługowej Elżbieta Sobiech.

Jeżeli Firma Szkoleniowo – Usługową Elżbieta Sobiech będzie zamierzała dokonać jakiegokolwiek innego użycia danych osobowych uczestnika, wykorzystanie powinno poprzedzać uzyskanie zgody uczestnika.

Dalsze dane osobowe, jak w szczególności nr NIP, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego mogą być wykorzystywane jedynie w celu świadczenia przez Firmę Szkoleniowo – Usługową Elżbieta Sobiech umówionych usług na rzecz uczestnika i zabronione jest ich ujawnianie, przekazywanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób, jak również wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu.

NEWSLETTERY, SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE

Firma Szkoleniowo – Usługowa Elżbieta Sobiech zastrzega sobie uprawnienie do wysyłania użytkownikom Serwisu oraz uczestnikom szkoleń, studiów podyplomowych, które przekazały jej swoje dane osobowe, bezpłatnych newsletterów dotyczących działalności Firmy Szkoleniowo – Usługowej Elżbieta Sobiech.

Wszelkie informacje przekazane przez uczestnika podczas szkolenia lub w treści wiadomości e-mail lub podobnych są traktowane jako poufne oraz nie będą udostępniane innym osobom. Firma Szkoleniowo- Usługową Elżbieta Sobiech zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystania historii przekazanych przez uczestnika w sposób uniemożliwiający jej powiązanie z uczestnikiem.

WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników serwisu www.es-edukacja.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.

Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim, danych osobowych Zgłaszających się osób na szkolenia lub wysyłających formularz rejestracji wstępnej na studia podyplomowe.

ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Administrator strony www.es-edukacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania cookies na stronach, do których prowadzą odsyłacze z naszego serwisu. Prosimy o zapoznanie się z zasadami cookies i polityki prywatności tychże stron.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności, uwzględniając zmiany techniczne na stronie oraz zmiany przepisów prawa odnoszących się do serwisów internetowych.

KONTAKT

Ewentualne pytania i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres biuro@es-edukacja.pl

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Żródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl