Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Rejestracja wstępna

REJESTRACJA WSTĘPNA

Administratorem danych jest Firma Szkoleniowo-Usługowa Elżbieta Sobiech. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji "Umowy o warunkach odpłatności za studia" oraz w celu realizacji analiz i badań dotyczących procesu rekrutacji. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o naukę. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@es-edukacja.pl lub na adres pocztowy: Firma Szkoleniowo-Usługowa Elżbieta Sobiech, Brzozie 261, 87-313 Brzozie.

* Pola wymagane