Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Sprawdź kto może zostać słuchaczem. Dowiedz się w jaki sposób zapisać się na studia podyplomowe.

Kto może zostać słuchaczem?

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.

KROK 1. Co musisz zrobić?

KROK 2. Co musisz zrobić

 • Lista potrzebnych dokumentów:
  – kwestionariusz osobowy – wydrukowany lub wcześniej wysłany do Biura Rekrutacji na e mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
  – kserokopia dyplomu – oryginał lub odpis do wglądu
  – kserokopia dowodu tożsamości
  – Kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji)
  – Fotografia – 1 sztuka
  – potwierdzenie wpłaty wpisowego 300zł * (odliczane z kosztu studiów podyplomowych) na nr konta bankowego podanego poniżej z tytułem „imię i nazwisko oraz kierunek studiów podyplomowych”

* Nie obowiązuje w przypadku informacji na stronie www o braku wpisowego!

KROK 3. Co musisz zrobić?

 • przyjdź do Biura Rekrutacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. 3 Maja 2 w Brodnicy na umówione spotkanie
 • złóż komplet dokumentów
 • podpisz umowę edukacyjną (na miejscu w Biurze Rekrutacji)

Bądź spokojny:

Po przesłaniu formularza kontaktowego otrzymasz informację o tym kiedy ruszają zajęcia, kiedy zapadnie ostateczna decyzja o uruchomieniu kierunku oraz informację o planach i harmonogramie zajęć.

Warunki przyjęcia na studia:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
(przy czym następuje ono po dopełnieniu wszystkich formalności rekrutacyjnych)

Dokumenty do wglądu:

Wzór umowy o świadczeniu usług edukacyjnych na rok akademicki 2017/2018
Cennik 2017/2018
Regulamin studiów podyplomowych UNS

Faktura VAT

Na prośbę słuchacza studiów podyplomowych, po spełnieniu warunków rekrutacji oraz dokonaniu płatności wystawiamy fakturę VAT.

Zasady płatności

Opłata za naukę składa się z:
– opłaty wpisowej wliczanej w koszt studiów podyplomowych w wysokości 300 zł
(Uwaga! sprawdź aktualną promocję),
– czesnego.

Płatności za studia proszę dokonać na konto ogólne:
96114200080000186200048646

Biuro Rekrutacji
Firma Szkoleniowo-Usługowa Elżbieta Sobiech
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
ul. 3 Maja 2, Brodnica

tel: +48 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl