Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Rekrutacja

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym: licencjackim, inżynierskim lub magisterskim

 • Wypełnij formularz rejestracji wstępnej.
 • Po przesłaniu formularza otrzymasz informację zwrotną o terminie uruchomienia kierunku.
 • Gdy otrzymasz informację z biura rekrutacji prześlij, na adres  podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl potwierdzenie wpłaty wpisowego 300zł * (odliczane z kosztu studiów podyplomowych) na nr konta bankowego podanego poniżej z tytułem „imię i nazwisko oraz kierunek studiów podyplomowych.”

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 •  kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dyplomu – oryginał lub odpis do wglądu,
 • kserokopia dowodu tożsamości,
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego 300zł * (odliczane z kosztu studiów podyplomowych) na nr konta bankowego podanego poniżej z tytułem „imię i nazwisko oraz kierunek studiów podyplomowych.”

Dokumenty do wglądu:

Na prośbę słuchacza studiów podyplomowych, po spełnieniu warunków rekrutacji oraz dokonaniu płatności wystawiamy fakturę VAT.

Opłata za naukę składa się z:

 •  opłaty wpisowej wliczanej w koszt studiów podyplomowych w wysokości 300 zł
  (Uwaga! Sprawdź aktualną promocję),
 • czesnego.

Płatności za studia proszę dokonać na konto ogólne:
96114200080000186200048646

Biuro Rekrutacji
Firma Szkoleniowo-Usługowa Elżbieta Sobiech
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Mostowa 14/22, 87-300 Brodnica

tel: +48 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl