Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Rekrutacja

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym: licencjackim, inżynierskim lub magisterskim

  • Wypełnij formularz rejestracji wstępnej.
  • Po przesłaniu formularza otrzymasz informację zwrotną o terminie uruchomienia kierunku.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

  •  kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dyplomu – oryginał lub odpis do wglądu,
  • kserokopia dowodu tożsamości,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego 300zł * (odliczane z kosztu studiów podyplomowych) na nr konta bankowego podanego poniżej z tytułem „imię i nazwisko oraz kierunek studiów podyplomowych.”

Dokumenty do wglądu:

Na prośbę słuchacza studiów podyplomowych, po spełnieniu warunków rekrutacji oraz dokonaniu płatności wystawiamy fakturę VAT.

Opłata za naukę składa się z:

  •  opłaty wpisowej wliczanej w koszt studiów podyplomowych w wysokości 300 zł.  Gdy otrzymasz informację z biura  o konieczności wniesienia opłaty rekrutacyjnej prześlij, na adres  podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl potwierdzenie wpłaty wpisowego 300zł  na nr konta bankowego podanego poniżej z tytułem „imię i nazwisko oraz kierunek studiów podyplomowych.”
  • czesnego,
    (Uwaga! Sprawdź aktualną promocję).

Płatności za studia proszę dokonać na konto ogólne:
96114200080000186200048646

Biuro Rekrutacji
Firma Szkoleniowo-Usługowa Elżbieta Sobiech
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Mostowa 14/22, 87-300 Brodnica

tel: +48 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl