Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Studia podyplomowe w Brodnicy

Studia podyplomowe w Brodnicy – realizowane kierunki

Studia podyplomowe w Brodnicy realizowane na bazie kursów kwalifikacyjnych

  • Diagnoza i terapia pedagogiczna (na podbudowie kursu Terapia pedagogiczna)
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (na podbudowie kursu Oligofrenopedagogika)
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (na podbudowie kursu Oligofrenopedagogika) – OSTATNIA SZANSA REKRUTACJI
  • Organizacja i zarządzanie oświatą (na podbudowie kursu Zarządzanie oświatą)
  • Przygotowanie pedagogiczne (na podbudowie kursu Przygotowanie pedagogiczne)