Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Wydarzenia

Szkolenie – Nauka czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej

FIRMA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA ELŻBIETA SOBIECH

zaprasza na szkolenie

„Nauka czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej”

16 czerwiec 2018 r.
godz. 09.00– 14.30
Brodnica, ul. Nad Drwęcą 30 , Dom Harcerza

 

CELEM SZKOLENIA JEST:

Przedstawienie alternatywnej metody nauki czytania – którą wykorzystuje się u dzieci mających trudności w nauce czytania metodami tradycyjnymi (analityczno-syntetycznymi) oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju.

ADRESACI:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, nauczyciele prowadzący w szkołach zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub rewalidacyjne, logopedzi oraz rodzice.

PROWADZĄCA:

Barbara Bauman-Bielawska

Terapeuta Metody Krakowskiej, logopeda, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy oraz w Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” – gdzie prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją, z dysleksją oraz głęboką dysleksją rozwojową, jak również terapię dzieci z zaburzaniami rozwoju systemu językowego. Trener szkoleń dla terapeutów, nauczycieli i rodziców oraz dla młodzieży z dysleksją. Wykładowca Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w zakresie metod nauki czytania i pisania.

Koszt udziału w szkoleniu to 250 PLN od osoby.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
Rejestracja uczestników: Formularz rejestracji uczestników on-line
Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.06.2018 r.
Kontakt tel. 516 394 490,
e-mail: biuro@es-edukacja.pl

Załączniki

Regulamin szkolenia

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy