Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Autyzm – praktyczne aspekty diagnozy, terapii, edukacji”

Autyzm – praktyczne aspekty diagnozy, terapii, edukacji - 25.04.2017

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH
oraz
FIRMA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA ELŻBIETA SOBIECH

zapraszają na konferencję

„Autyzm – praktyczne aspekty
diagnozy, terapii, edukacji”

25. 04. 2017, godz. 10.00 – 15.30

Brodnica, Pałac Anny Wazówny przy ul. Zamkowej

Konferencja skierowana jest głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, ale także do rodziców i innych osób zainteresowanych tematyką pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Konferencję patronatem honorowym obieli:
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Burmistrz Miasta Brodnicy
Starosta Powiatu Brodnickiego
Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Wójt Gminy Kurzętnik

Patronat medialny nad konferencją sprawuje:
TV Brodnica

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go, w terminie do 24.04.2017, na adres: biuro@es-edukacja.pl lub wypełnienie formularza on-line.

Koszt udziału w konferencji to 50 PLN od osoby. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Opłatę należy wnieść w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty przesłania formularza, jednak nie później niż do dnia 24 kwietnia 2017 r. na konto:
Firma Szkoleniowo-Usługowa
Elżbieta Sobiech
Orange Finanse
96 1142 0008 0000 1862 0004 8646
Tytuł przelewu: „Konferencja Autyzm – imię i nazwisko uczestnika (uczestników, jeśli przelew dotyczy więcej niż 1 osoby)”.

Brak wpłaty we wskazanym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

W razie pytań prosimy o kontakt do Organizatora:
Elżbieta Sobiech,
tel. 516 394 490, biuro@es-edukacja.pl

Załączniki

 Fotorelacja z konferencji