Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Wydarzenia

Konferencja „Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole”

 

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH
oraz
FIRMA SZKOLENIOWO‐USŁUGOWA ELŻBIETA SOBIECH
serdecznie dziękują wszystkim gościom i uczestnikom za wzięcie udziału w konferencji

„Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole”

Konferencja odbyła się  w dwóch częściach:

Część 1 ‐ wykładowa
12 kwiecień 2018r, godz. 10.00 – 15.00
Brodnica, Pałac Anny Wazówny przy ul. Zamkowej

Część 2 ‐ warsztatowa
13 kwiecień 2018r, godz. 09.30 – 14.45
Brodnica, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Lidzbarska 14

 

Konferencja skierowana była do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, nauczycieli wspomagających, pomocy nauczycieli, nauczycieli gimnazjów, szkół średnich, dyrektorów placówek oświatowych w województwie kujawsko‐pomorskim i warmińsko‐mazurskim, pedagogów i psychologów, a także do rodziców.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

Burmistrz
Miasta
Brodnica
Starosta
Powiatu
Brodnickiego
Wójt
Gminy
Brodnica
Burmistrz  Nowego Miasta
Lubawskiego
Wójt
Gminy
Kurzętnik

Starosta
Powiatu
Nowomiejskiego

Patronatem medialnym:

 

 

 

 

Fotorelacja z wydarzenia:

 

Wiadomości brodnickie

Właścicielem materiału wideo jest firma Eltronik